Здравейте!

Този сайт е посветен на системата за фирмено управление ПОЛИКОНТ. От тук може да се научи за нейното предназначение и начин на работа, какви са съставните й части, колко струва и как се поддържа.

ПОЛИКОНТ се актуализира обикновено веднъж месечно. Всяка актуализация е придружена от вестник "ПОЛИКОНТ НОВИНИ", съдържащ информация за последните изменения и новости. Възможно е да се абонирате (безплатно) за вестника и без да сте ни клиенти. За това е необходимо да се регистрирате на сайта и да посочите, че искате да получавате новини.

Ако сте наш клиент и искате да имате достъп до актуализациите трябва да се регистрирате на сайта и да ни се обадите по телефона.

Ако се интересувате от определен термин и искате да разберете дали той се среща в описанието на модулите или в новините можете да използвате функцията "Търсене".

Надяваме се, че материалите, които сме подготвили ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви убедят в предимствата на ПОЛИКОНТ, а за тези от Вас, които вече са наши клиенти искаме сайтът да е едно удобно място за допълнителна информация и лесна актуализация.

Приятно разглеждане !

 

Вижте и нашите партньори:

Счетоводна кантора "Рекаунт" ЕООД
"Бизнес ден" ЕООД
 
26.02.2021
 • Промени, свързани с регистрацията по чл.62 КТ.
 • Нови възможности за контиране на складови документи.
 • Работа с документите на персонала от текущия месец или текущата година.
 • Промяна на цени за група номенклатури.
 • Отстранени грешки и извършени подобрения.

12.02.2021
 • Интерфейс към програма "КОНТО".
 • Допълнение във файла по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ.
 • Промени при изчисление на осигурителните вноски.
 • Промени в заповеди за краткосрочна командировка.
 • Промени в справки за употребени ресурси.
 • Нови справки за произведени групи номенклатури.
 • Отстранени грешки и извършени подобрения.

27.01.2021
 • Промени в Декларация 1 за 2021 г.
 • Нови възможности, свързани с документите за социално осигуряване.
 • Промени в интерфейса към САП (версия Язаки).
 • Промени в НКПД-2011.
 • Отстранени грешки и извършени подобрения.