Контакт

Адрес : гр. София, бул."България" 81А, ет.2

Тел./Факс: 02/ 955 56 87

Мобилен:  0884 350 770

e-mail: c-plus-c@polikont.bg ; polikont@polikont.bg

Управител: Владимир Димитров

Управител: Румен Гюров

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BIC:   UNCRBGSF

IBAN: BG55 UNCR 7527 1088 5411 10


Във връзка с въведеното извънредно положение и заповед РД-01-124 Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., фирма "С+С Аутоматион" ООД прави промяна в организацията на работа.

Консултации за работа с ПОЛИКОНТ ще можете да получавате на телефони:

  • 0884 35 07 70
  • 0887 48 63 82

За консултации по администрация на ПОЛИКОНТ телефонът е:

  • 0888 36 32 67

За връзка с отдел "Маркетинг и продажби" използвайте телефон:

  • 0888 88 20 23

Телефоните за връзка с управителите на фирмата са:

  • 0887 54 15 17 Владимир Димитров
  • 0887 49 15 68 Румен Гюров

Работното време на фирмата е от 9:00 до 18:00 часа. Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 часа.