За нас

Фирма "С+С АУТОМАТИОН" ООД е създадена през 1990 г. Екипът й се състои от професионалисти в областта на компютърните технологии, счетоводството и заплащането на труда, които притежават богат и разностранен опит.

Предлагаме софтуерни пакети за автоматизация на финансово-счетоводната и управленска дейност в промишлеността и офиса, заплащането на труда и управлението на човешките ресурси, които се отличават с богата функционалност, надеждност, универсалност, простота на експлоатация и разумна цена.

Нашият стремеж е да предложим не само софтуер, а цялостно и завършено решение.

Предлагаме редица допълнителни услуги: инсталация на продуктите при клиента, обучение и консултации на потребителите за работа с програмите, както и консултации по проблеми и казуси във финансово-счетоводната област и заплащането на труда. Извършваме гаранционна и извънгаранционна поддръжка и развиваме софтуера съобразно измененията в законодателството и специфичните нужди на клиентите си.

Решаваме и нестандартни задачи и реализираме проекти, за които пазарът не предлага готови решения. Използваме натрупания опит за бързо реализиране на индивидуални приложения по поръчка на клиента.