ПОЛИКОНТ - 4.659
дата: 28-07-2022

[отпечатай]

I. Извършени подобрения и отстранени грешки

  • В списъка с банките са добавени нови банки, които са лицензирани от БНБ. Те могат да се разгледат в "Платежни документи" / "Основни данни" / "Банки". Във формите, съдържащи информация за банките е добавено оцветяване в червено за неактивните към момента банки.
  • Променени са имената на банковите клонове на "Райфайзенбанк", сега "Кей би си Банк България" ЕАД.
  • Отстранена е грешка в името на банката на банков клон 7, която е допусната по време на актуализация 658.
  • Отстранена е грешка при експорт на данни към BW.