ЦЕНИ
ПОЛИКОНТ

Модули и добавки Цена (EUR) Месечен абонамент (EUR)
Счетоводство 180 4.15
Валути 55 1.25
Финансов контрол "Разходи" 450 5.20
Финансов контрол "Приходи" 225 5.20
Фактуриране 87 1.60
Складове 87 1.60
Дълготрайни активи 110 2.75
Планова себестойност 110 2.65
Фактическа себестойност 550 6.55
Производство 700 9.30
Календарно планиране 735 7.80
Маркетинг 87 1.50
Кадри-стандартна версия 55 1.72
Кадри-разширена версия 76 3.20
Щатни разписания 87 3.35
Държавни служители 87 3.45
Работна заплата-стандартна версия 65 3.00
Работна заплата-разширена версия 110 6.32
Сумирано изчисляване на раб.време (1 месец) 70 1.85
Сумирано изчисляване на раб.време (2-6 месеца) 605 7.45
Корекции 76 1.72
Платежни документи 65 1.60
Граждански договори 87 3.20
НАП-осигурени лица 45 1.85
НАП-уведомления 45 1.85
НОИ-обезщетения 55 1.85
Банки 65 1.60
Статистика 65 1.72
Нормена заработка 110 2.65
Разходни центрове 76 2.50
Командировки 43 1.40
Медицина 43 1.40
Дневник на операторските действия 130 2.50
Управление на паролите 130 2.50
Инструмент за превод на чужд език 160 2.50
Интерфейс към други счетоводни програми 130 3.80
Пакет LiteHR 109 4.00
Пакет LiteFinance 132 2.70
Пакет LiteHR/Finance 230 6.70

Всички цени са без ДДС.

Комплектност на покупката

В рамките на покупката получавате: инсталационен носител, 6 месеца безплатни актуализации по e-mail или от нашата интернет страница, 6 месеца телефонни консултации, 1 година гаранция.

Работа в локална мрежа или през Интернет

Стойността на всяко работно място след първото е 30% от общата стойност на избраните модули. Лицензът е за едновременна работа на потребителите.

Актуализации и абонаменти

Актуализациите на продукта са два вида: свързани с промени в законодателството и свързани с добавяне на нови функции, инструменти и възможности по инициатива на нашата фирма. Срокът за реакция при промени в законодателството е в зависимост от сложността и обема – от няколко дни до месец и тече след публикуване на промените в Държавен вестник. Актуализациите се зареждат от нашата Интернет страница.

Цената на месечния абонамент е в зависимост от избраните модули и броя на работните места, и се заплаща след изтичане на първоначалния шестмесечен период за безплатни актуализации.

Абонаментът за всяко работно място без първото е 15 % от стойността на абонамента за закупените модули и добавки.

УСЛУГИ

Услуга Цена(EUR)
Обучение в нашия офис (за 1 час) 20
Обучение при клиента (за 1 час) 25
Инсталация на ПОЛИКОНТ (за 1 час) 25
Прехвърляне на ПОЛИКОНТ от един компютър на друг (за 1 час) 25
Зареждане на данни от файлове по наша спецификация По договаряне
Зареждане на данни от външни програми По договаряне
Помощ при внедряване (за 1 час) 25
Настройка на достъпа (за 1 час) 25
Помощ при приключване (за 1 час) 25
Участие в ревизии (за 1 час) 30
Помощ при експлоатация (за 1 час) 25
Промени по техническо задание на клиента По договаряне
Абонаментно обслужване, счетоводни услуги По договаряне
Дистанционна поддръжка (за 1 час) 25

Аутсорсинг услуги

Ние изготвяме конкретно предложение за всеки един клиент, съобразно неговите изисквания и желания. За запитвания и оферти може да се обърнете към нас на следните телефони:

0887 541517 – Владимир Димитров

0888 363267 – Иван Гюров

0888 882023 – Ваня Мицова

Цените са без ДДС.

За обекти в София се фактурира минимум два часа, а извън София – минимум 8 часа, като към цената на услугата се добавят и командировъчните разходи.